EEN ANDERE KIJK DIE RENDEERT

TEAM HQpro

Een klein en slagvaardig team, gevormd door vader en zoon.
Vanuit het werkveld zijn beiden gegroeid naar no-nonsense denkers en doeners.

roel

Roel Bastiaens.

Initiator van HQpro

Een enthousiaste, gedreven en commercieel denker. Gewerkt en geleerd in vele industrieën. Niet te beroerd om zelf de handen vuil te maken. Natuurlijk gevoel voor nieuwe kansen en uitdagingen, daar gaat Roel voor. Oog voor precisie en processen. Houdt grip door structuur en controle. Werkt op basis van eigenheid en rechtvaardigheid.

wiel

Wiel Bastiaens.

Een doorgewinterde bedrijfskundige

Hij heeft de vele facetten van bedrijfsvoering gezien en meegemaakt; van start-up tot fusie. Cijferaar en kleine lettertjes lezer met een vooruitziende blik. Zaken logisch beredeneren en ontdoen van franjes, dat is zijn sterke kant. Nuchter in denken en doen.

Meedenkend en oplossend

Het MKB groot of klein, een starter, familiebedrijf of organisatie wordt op een gegeven moment geconfronteerd met bedrijfsmatige problemen of zaken waar hij geen raad mee weet.

De markt verandert en dit vraagt aanpassing. Uw bedrijf groeit te hard en uw bedrijfsprocessen zijn hier niet op ingericht. Misschien groeit uw bedrijf juist niet en zoekt u naar een oorzaak. Mogelijk heeft u tijdelijk behoefte aan (bedrijfseconomische) ondersteuning op strategisch of tactisch niveau.

Het team HQpro is uw sparringpartner en helpt u uw (tijdelijke) problemen op te lossen. Middels een zelfontwikkeld Quickscan-model zorgen wij ervoor dat er geen tijd- en geldverslindende projecten worden gestart. Onze dienstverlening wordt haarfijn afgestemd op uw organisatie. Deze is transparant met aantoonbaar resultaat, die ook op de lange termijn standhoudt.

Onze kennisgebieden

  • Strategie
  • Bedrijfsprocessen
  • Inkoop
  • Marketing & Sales
  • Kwaliteit

Welke problemen lossen wij op

bol-1

Kennis- en capaciteit tekorten

bol-2

Inefficiënte en ineffectieve (bedrijfs)processen

bol-3

Verminderde commerciële daadkracht

bol-4

Chaotische bedrijfsvoering

AANBOD

DETACHERING

Voortdurende veranderende marktsituaties, tijdelijke piekmomenten, ziekte of verlof; uiteenlopende omstandigheden waardoor u behoefte heeft aan flexibele capaciteit en extra kennis op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Door onze flexibele houding kunnen wij u op elk uur of dag van de week, maand of kwartaal voorzien van daadkrachtige kennis en capaciteit.

PROJECTMANAGEMENT

Wanneer u complexe verbeteringen en/of vernieuwingen in uw organisatie wilt doorvoeren. Projecten -ongeacht de omvang- vallen of staan met de manier waarop het proces is verlopen. Hoewel er binnen uw organisatie voldoende kennis aanwezig is, bepaalt de mate waarin en de manier waarop het beheersproces is uitgevoerd of deze kennis ook zo effectief en zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

CONSULTANCY

Complexe bedrijfsvraagstukken of ontwikkelingen verlangen objectief en gefundeerd onderzoek. Wij vertalen deze vragen in een concrete onderzoeksvraag en zullen die vervolgens beantwoorden middels een advies.

DE ONDERNEMER VAN NU

roelenwiel2
ondenemervannu
roelenwiel

U bent ambitieus en wilt van uw bedrijf een succes maken. Maar u realiseert zich dat het de spuigaten uitloopt. Het bedrijf vreet al uw tijd op. Herkenbaar? U bent niet de enige.

Werkdagen van 16 uur en werkweken van 80 uur zijn geen uitzondering. Vakantie? Met moeite kunt u er 2 weken samen erop uit. Uiteraard gaat de laptop en telefoon mee, want de e-mails kunnen niet wachten. Een onprettige situatie zowel privé als zakelijk. Niet uitgerust gaat u weer aan het werk. De dagelijkse hectiek vraagt weer uw aandacht.

Geen slaaf van mijn bedrijf

Logisch dat de volgende vraag is: kan dit niet anders? Ik wil geen slaaf van mijn bedrijf zijn! Ons antwoord?

Ja, het kan zeker anders. HQpro kijkt met een kritische blik naar uw bedrijfsvoering en biedt praktische handvatten ter verbetering. Wij werken samen met u aan een effectieve tijdsbesteding met een maximaal resultaat.

Resultaat

Een succesvoller bedrijf met minder inzet van uren als voorheen. Zakelijk en privé zijn weer in balans.

Kennismaken

Stuur ons een mailtje voor een vrijblijvend gesprek. Wij komen, op elk gewenst tijdstip, met u kennismaken. Heeft u vertrouwen in onze aanpak, dan gaan wij samen aan de slag. Daadkrachtig met een renderend resultaat.

PAY-FOR-PERFORMANCE

Onze aanpak

Wij hanteren een in eigen huis ontwikkelde Quickscan waarmee onze dienstverlening haarfijn kunnen afstemmen op uw organisatie. Hierdoor is vooraf voor u duidelijk wat de bedoeling is, zonder onaangename verrassingen achteraf. Zo wordt in onze QuickScan bepaald wat uw behoefte of vraag is, welke mogelijke oplossing(en) er zijn en hoe en op welke manier wij het resultaat voor u kunnen behalen. Deze aanpak maakt dat wij op een realistische en economisch rendabele manier maatwerk kunnen leveren.

Inventarisatie

Allereerst vindt een inventarisatie plaats van alle werkzaamheden van de ondernemer of het bedrijf. Dit moet zeer nauwkeurig gebeuren. Nonchalance leidt tot verkeerde conclusies.
Bij bedrijven met enige omvang monitoren wij organisatie breed de bestaande bedrijfsprocessen en inventariseren wij de activiteiten van de afdelingen met behulp van bestaande procesdocumentatie. Uiteraard bepaalt uw input en openheid de mate van kwaliteit en succes.

Analyse bedrijfsactiviteiten

Tijdsbestedingsanalyse door HQpro op basis van de Quickscan.

Verbetervoorstellen

Na de tijdsbestedingsanalyse stellen wij concrete én haalbare verbeteringen voor inclusief het beoogde resultaat. Deze voorstellen vormen het plan van aanpak.

Advieskosten

Wij maken het voor u zeer aantrekkelijk om met ons samen te werken. In het plan van aanpak stelt HQpro ook haar tarief vast. Deze is gebaseerd op een percentage van het beoogde rendement. U betaalt alleen voor de geleverde prestatie!

Implementatie

Als ondernemer heeft u vertrouwen in de voorgestelde aanpak en het beoogde resultaat. U bent enthousiast om met HQpro de implementatie te starten. Met HQpro gaat u samenwerken aan een gestructureerd en effectief proces. HQpro begeleidt u in het proces naar verbetering. Bespreekt met u de bevindingen en stelt bij waar nodig.

Nazorg

Na implementatie bepalen wij in overleg de nazorg, afhankelijk van uw wensen. Ons streven is een duurzame relatie op te bouwen waarin aantoonbare resultaten behaald worden, die ook op de lange termijn standhouden.

UIT DE PRAKTIJK

DETACHERING

Voortdurende veranderende marktsituaties, tijdelijke piekmomenten, ziekte of verlof; uiteenlopende omstandigheden waardoor u behoefte heeft aan flexibele capaciteit en extra kennis op strategisch, tactisch of operationeel niveau. Door onze flexibele houding kunnen wij u op elk uur of dag van de week, maand of kwartaal voorzien van daadkrachtige kennis en capaciteit.

PROJECTMANAGEMENT

Wanneer u complexe verbeteringen en/of vernieuwingen in uw organisatie wilt doorvoeren. Projecten -ongeacht de omvang- vallen of staan met de manier waarop het proces is verlopen. Hoewel er binnen uw organisatie voldoende kennis aanwezig is, bepaalt de mate waarin en de manier waarop het beheersproces is uitgevoerd of deze kennis ook zo effectief en zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

CONSULTANCY

Complexe bedrijfsvraagstukken of ontwikkelingen verlangen objectief en gefundeerd onderzoek. Wij vertalen deze vragen in een concrete onderzoeksvraag en zullen die vervolgens beantwoorden middels een advies.

Lees hieronder over praktijkvoorbeelden

Een handelsorganisatie kampte met een (te) traag ‘order-to-cash’ proces. Afhandeling van orders nam veel tijd in beslag en vergde zodanig veel ad-hoc oplossingen waardoor standaardprocedures organisatie breed vervaagden. Daarnaast was het facturatieproces zodanig ‘stroperig’ dat de liquiditeit van de organisatie in gevaar kwam. Naast de financiële problematiek als de interne strubbeling die de situatie met zich meebracht, was de commerciële slagkracht van de organisatie stilgevallen. 

Onze opdracht was het inventariseren en analyseren van de huidige bedrijfsprocessen  en voorstel tot verbetering

In aanloop tot het vinden en onderbouwen van een mogelijke oplossing hebben we in samenspraak met de directie besloten om organisatie breed de bestaande bedrijfsprocessen te monitoren en te inventariseren met behulp van bestaande procesdocumentatie. In een relatief kort tijdsbestek konden -mede door de open communicatie van en met medewerkers- de precieze knelpunten geïnventariseerd worden.

Typerend hierin zijn de vaak herkenbare problemen waar een onderneming tegen aanloopt tijdens het groeiproces, bijvoorbeeld oude gewoonten uit de tijd dat het nog een familiebedrijf was met een handvol medewerkers. Zo waren functies niet eenduidig omschreven waardoor verantwoordelijkheden onduidelijk waren en bleven zaken liggen of werden doorgeschoven. Ondanks de aanwezigheid van een geoutilleerd automatiseringssysteem rouleerde verschillende zelfgemaakte ad-hoc bestanden, waardoor informatie niet organisatie breed beschikbaar was.

Na inventarisatie lag er een voorstel van HQpro om processen efficiënter en effectiever vorm te geven en een advies welke capaciteit en expertise(n) er nodig waren om de problemen op te lossen.

Resultaat

De handelsorganisatie is doelgericht aan de slag gegaan met ons advies en kent nu een efficiënt ‘order-to-cash’ proces. Dit leidt tot vergroting van de flexibiliteit van de organisatie en een grotere klanttevredenheid.

Een eigenaar van een gerenommeerd timmer- en aannemersbedrijf klopte bij ons aan.  

“Wij richten ons op nieuwbouw, verbouw en maatwerk interieur voor particulieren. Door tevreden klanten groeit onze opdrachtportefeuille aanzienlijk”, aldus de gepassioneerde ondernemer. “Maar financieel gezien komen wij niet verder”.  

Passie met rendement

“Kan dit niet anders?” was zijn begrijpelijke vraag.

Wij hebben uitvoerig met de ondernemer gepraat en vervolgens onze Quikscan (link) aangeboden. De ondernemer had vertrouwen in de voorgestelde aanpak en het beoogde resultaat. De huidige situatie was niet bevorderlijk voor zijn nachtrust, dus hij greep een professioneel advies met beide handen aan.

Onderzoek

Waar besteed je allemaal je tijd aan, was ónze vraag. Hij wist dat zijn dag en die van zijn medewerkers helemaal gevuld was. Waarmee? Dat kon hij ons niet precies zeggen.

Een inventarisatie was dus een goede start.

Deze inventarisatie moet vrij nauwkeurig gebeuren anders trek je verderop in het proces verkeerde conclusies. Dus hem werd gevraagd om per uur en dag bij te houden wat hij deed. Deze gegevens werden door ons verzameld en geanalyseerd.

Analyse en conclusies

Zijn tijdbesteding kon je indelen in een 5 tal hoofdgroepen t.w. e-mail verwerking, offertes opstellen, klantenbezoek, marketing (website/facebook) en voorbereiding uitvoering van zijn projecten. Op basis van deze inventarisatie hebben wij een verbeterplan opgesteld.

Als je namelijk planmatig en effectief werkt kun je veel bereiken.

Wij zijn vervolgens gestart met de implementatie. Maandelijkse hadden wij een voortgangsmeeting, bespraken wij de bevindingen en stelden bij waar nodig. De aannemer kon tussentijds met al zijn vragen bij ons terecht.

Een jaar verder

Een jaar later concludeerden wij een stijging van het aantal klanten met 15% t.o.v. het jaar daarvoor en een daling van de  tijdbesteding met 25% per week! Dat levert financiële armslag op. Vrije weekenden waren voor ondernemer en het team geen uitzondering meer. De ondernemer was enthousiast over onze aanpak en het resultaat. Hij heeft ons gevraagd voor een vervolgtraject. Dus ook een tevreden HQpro team.

Een echte ondernemer is iemand die authenticiteit uitstraalt. Wars is van kapsones en uiterlijk vertoon, goed kan luisteren en weet wat in de wereld gaande is. Hij heeft visie, geeft de richting van het bedrijf aan en houdt koers. Wij spraken met hem.

Een bijzondere ontmoeting met een ondernemer in hart en nieren.

Hij kent iedereen binnen zijn bedrijf met naam en voornaam en is geïnteresseerd in het wel en wee van zijn mensen, zowel zakelijk als privé. Een zeldzame charismatische ondernemer die de tijd neemt. Hij kent geen hiërarchie. Is indertijd zelf op de werkvloer begonnen en kent dus het klappen van de zweep. Deze ondernemer is niet bang om zijn handen uit te steken en deze vuil te maken mocht de situatie daarom vragen.

Hij vertelt graag over zijn routine. ’s Morgens is hij, net als zijn mensen vroeg aanwezig. Dat biedt hem de mogelijkheid om samen een kopje koffie te drinken. Hij hoort wat er speelt en kan tijdig actie ondernemen. Hem hoef je niet te vertellen dat zijn medewerkers het “kapitaal” vormen van zijn onderneming. Een loyale medewerker levert het tienvoudige op. Maar hij schroomt niet om op een respectvolle manier een medewerker te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, echter zonder deze medewerker af te branden.

Iedere werknemer zou willen dat je voor zo’n directeur/eigenaar kunt werken. Hij is iemand die voorop loopt, voor zijn medewerkers door het vuur gaat en ambities stimuleert. Er is van hoog tot laag ruimte om ‘out of the box te denken’. Goede ideeën worden opgepakt en doorgevoerd. De bijzondere man leert zijn medewerkers oog te hebben voor marktontwikkelingen en klantbeleving.

Hij reageert vaak intuïtief maar neemt het liefst besluiten op basis van feiten en cijfers. Korte termijn gewin is niet zijn ding. Dat biedt geen continuïteit. Een goede ondernemer beseft dat er goede maar ook magere jaren zijn. Paniekeren heeft geen zin. Hij doet aan risicospreiding en steekt zijn kapitaal bij voorkeur in het bedrijf.

Samengevat het is een man met visie, rechtvaardig, op zijn tijd keihard maar ook een warme persoon. Het zou je vader kunnen zijn!

KENNISMAKEN?

Hebben wij uw interesse gewekt door ons aanbod en aanpak? Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij elkaar in de ogen kijken en zien of het klikt.

Wij zien uw telefoontje of mailtje met belangstelling tegemoet.

Contactgegevens

HQ PRO
Pletzersstraat 35
6213 HG Maastricht, Nederland